http://www.rooisgemengdkoor.nl

Externe contacten E-mail
Het koor onderhoudt met diverse andere organisaties contacten, zoals de andere koren en muziekgezelschappen  in Sint-Oedenrode.Ook is het koor vertegenwoordigd in het Cultureel Platform, een overlegorgaan voor culturele organisaties in Sint-Oedenrode. 
 
Het koor is aangesloten bij de Koninklijke Bond van Zang- en Oratorium Verenigingen in Nederland. Deze bond ondersteunt zijn leden met adviezen, een muziekbibliotheek, regeling voor Bumarechten, zangtijdschrift Zing, verzekeringen, etc.
 

Voor links naar genoemde organisaties zie contact.