http://www.rooisgemengdkoor.nl

Activiteiten E-mail

Het Roois Gemengd Koor is een gezelligheidskoor. Plezier in het zingen staat voorop. Maar er is ook ambitie, dat wil zeggen dat het koor streeft naar kwaliteit en waar mogelijk zich wil laten horen met een fraai concert of zangoptreden. Het koor vertoont hierbij vaak verrassende initiatieven, zowel op muzikaal gebied als op het gebied van performance. Bij het festival Fusion-Confusion ontving het koor de prijs voor de origineelste bijdrage. Tijdens het zomerconcert van 2018 koos het koor o.a. voor een wel heel opvallende opstelling. De koorleden verspreidden zich onder het publiek waardoor de toeschouwers als het ware onderdeel van het koor werden. Een manier van optreden die door vele aanwezigen bijzonder op prijs werd gesteld. 

Projectuitvoeringen zijn de laatste jaren meer en meer tot het vaste repertoire gaan behoren. Het zijn muziekuitvoeringen met een bijzonder karakter of thema  en met deelname van niet-koorleden. Deze projectleden nemen deel aan voorbereiding, instudering en uitvoering gedurende de looptijd van het project. Soms worden deze  projecten  ondersteund met solisten of ensemble en/of aangevuld met deelname vanuit een andere discipline. Een uitstekende gelegenheid voor geïnteresseerde kandidaat-leden om kennis te maken met het koor. Als het ware een kijkje in de keuken van het RGK.

 

Vast terugkerende uitvoeringsmomenten zijn het jaarlijks kerstconcert in de Martinuskerk te Sint-Oedenrode en het verzorgen van de Kerstdienst in Zorgcentrum Odendael te Sint-oedenrode. 

    dsc_0162.jpgdsc_0180.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het koor kent een actieve deelname van de leden zowel bij de koororganisatie als bij de ledenactiviteiten. De leden zijn actief bij muziekkeuze, concertvoorbereiding en projectorganisatie. Maar ook bij het organiseren van de jaarlijkse feestelijke seizoenssluiting, het vrolijke Ceciliafeest en bij koorreizen.

Daarnaast verzorgen de leden het interne nieuws en delen groot en klein lief en leed. Vanzelfsprekend hechten wij dan ook veel waarde aan de pauze tijdens de repetities en het nabuurten voor wie wil.

Het repertoire van het koor is zeer divers en gevarieerd en beperkte zich door de jaren heen niet tot een bepaalde muzieksoort of genre.